Moderný inernetový obchod s rybárskymi potrebami. Rybárčina za najlepšie ceny a zľavy. Svojim zákazníkom www.rybarovsvet.sk má priniesť prehľadnosť, rýchlosť a odbornú selekciu tovaru, promtné vybavenie objednávok, ktorých stav môžete nepretržite sledovať. Ponúka produkty od renomovaných výrobcov rybárskych potrieb, ako sú: Okrem iných u nás nájdete značky ako: AWA-SHIMA, Carp Zoom, Cormoran, Daiwa, Dynamite Baits, Mivardi, ROBINSON, Rapala a mnoho ďalších. Nakúpte len to čo je skladom. http://www.rybarovsvet.sk/tip-od-predajcu www.rybarovsvet.sk

Oznamy

 Z dôvodu nefukčnosti telefónneho zariadenia pre pevnú linku využívajte prosím mobilné číslo 0911/ 469 545. Ďakujeme

 Zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu okolo autobusových zastávok!!! Ďakujeme!

Covid - 19 : http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 Všetky plánované akcie do konca roka 2020 sú zrušené z dôvodu nárastu počtu nakazených Covid - 19!

 

Súbory na stiahnutie k stránke Oznamy

Oznam Zasadnutie OZ | pdf Oznam Zasadnutie OZ zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ 10. 12. 2020 | pdf Zasadnutie OZ 10. 12. 2020 zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie obecnho zastupitestva 5. 11. 2020 | pdf Zasadnutie obecnho zastupitestva 5. 11. 2020 zo stránky obce Mokrá Lúka
Americk mor opanch | pdf Americk mor opanch zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ | pdf Zasadnutie OZ zo stránky obce Mokrá Lúka
Vyhlka - zmena rozhodnutia o umiestnen lniovej stavby | pdf Vyhlka - zmena rozhodnutia o umiestnen lniovej stavby zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ | pdf Zasadnutie OZ zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznmenie o zaat schvaovacieho procesu | pdf Oznmenie o zaat schvaovacieho procesu zo stránky obce Mokrá Lúka
Zelen semafor vstup Javoriny | jpg Zelen semafor vstup Javoriny zo stránky obce Mokrá Lúka
Zelen semafor vstup Mur | jpg Zelen semafor vstup Mur zo stránky obce Mokrá Lúka
Zaburinenie pozemkov | pdf Zaburinenie pozemkov zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznam - zasadnutie OZ | pdf Oznam - zasadnutie OZ zo stránky obce Mokrá Lúka
Zveren et obce Mokr Lka | pdf Zveren et obce Mokr Lka zo stránky obce Mokrá Lúka
Petcia - Zastavme netransparentn zonciu Nrodnho parku Murnska planina | pdf Petcia - Zastavme netransparentn zonciu Nrodnho parku Murnska planina zo stránky obce Mokrá Lúka
Seniori pozor!!! | png Seniori pozor!!! zo stránky obce Mokrá Lúka
Povinn ttna karantna | docx Povinn ttna karantna zo stránky obce Mokrá Lúka
Rozrenie ndzovho stavu | pdf Rozrenie ndzovho stavu zo stránky obce Mokrá Lúka
Vyhlsenie asu zvenho nebezpeenstva vzniku poiaru | pdf Vyhlsenie asu zvenho nebezpeenstva vzniku poiaru zo stránky obce Mokrá Lúka
Opatrenie - poskytovanie socialnych sluzieb | pdf Opatrenie - poskytovanie socialnych sluzieb zo stránky obce Mokrá Lúka
Opatrenie o zakaze a obmedzeni prevadzky v nedelu | pdf Opatrenie o zakaze a obmedzeni prevadzky v nedelu zo stránky obce Mokrá Lúka
Opatrenie povinnost nosit rusko | pdf Opatrenie povinnost nosit rusko zo stránky obce Mokrá Lúka
Dopravna zdravotna sluzba BB kraj - COVID-19 | pdf Dopravna zdravotna sluzba BB kraj - COVID-19 zo stránky obce Mokrá Lúka
Co robit ak ste chory - COVID-19 | pdf Co robit ak ste chory - COVID-19 zo stránky obce Mokrá Lúka
Pomoc sebe a druhym COVID-19 | pdf Pomoc sebe a druhym COVID-19 zo stránky obce Mokrá Lúka
Osoby s vyssim rizikom ochorenia COVID-19 | pdf Osoby s vyssim rizikom ochorenia COVID-19 zo stránky obce Mokrá Lúka
Odporania COVID-19 | pdf Odporania COVID-19 zo stránky obce Mokrá Lúka
Opatrenie UVZ SR o zkaze a obmedzen pravdzok | pdf Opatrenie UVZ SR o zkaze a obmedzen pravdzok zo stránky obce Mokrá Lúka
Usmernenie hlavnho hygienika SR - karantna | pdf Usmernenie hlavnho hygienika SR - karantna zo stránky obce Mokrá Lúka
Verejna vyhlaska - rozhodnutie - zakaz hromadnych podujati | pdf Verejna vyhlaska - rozhodnutie - zakaz hromadnych podujati zo stránky obce Mokrá Lúka
Verejna vyhlaska - rozhodnutie - izolacia v domacom prostredi | pdf Verejna vyhlaska - rozhodnutie - izolacia v domacom prostredi zo stránky obce Mokrá Lúka
Mor osipanych II. | pdf Mor osipanych II. zo stránky obce Mokrá Lúka
Mor osipanych | pdf Mor osipanych zo stránky obce Mokrá Lúka
Koronavrus odporania | pdf Koronavrus odporania zo stránky obce Mokrá Lúka
Koronavrus informcie II. | pdf Koronavrus informcie II. zo stránky obce Mokrá Lúka
Koronavrus informcie | pdf Koronavrus informcie zo stránky obce Mokrá Lúka
Verejn vyhlka - Zmer na vyhlsenie Nrodnho parku Murnska planina a Program starostlivosti o Nrodn park Murnska planina na roky 2020  2049 - oznmenie zmeru | pdf Verejn vyhlka - Zmer na vyhlsenie Nrodnho parku Murnska planina a Program starostlivosti o Nrodn park Murnska planina na roky 2020  2049 - oznmenie zmeru zo stránky obce Mokrá Lúka
Teplkov zbava- pozvnka | jpg Teplkov zbava- pozvnka zo stránky obce Mokrá Lúka
Pln zberu KO 2020 | pdf Pln zberu KO 2020 zo stránky obce Mokrá Lúka
Silvester - zbava | jpg Silvester - zbava zo stránky obce Mokrá Lúka
Zchytn parkovisko poas Mokrenskho bosorckeho jarmoku | pdf Zchytn parkovisko poas Mokrenskho bosorckeho jarmoku zo stránky obce Mokrá Lúka
Rozhodnutie - povolenie odstrnenia stavby | pdf Rozhodnutie - povolenie odstrnenia stavby zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ - oznam | pdf Zasadnutie OZ - oznam zo stránky obce Mokrá Lúka
Mokrensk bosorcky jarmok | jpg Mokrensk bosorcky jarmok zo stránky obce Mokrá Lúka
III. stupe povodovej aktivity | pdf III. stupe povodovej aktivity zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznmenie o strategickom dokumente | pdf Oznmenie o strategickom dokumente zo stránky obce Mokrá Lúka
Zmena zasadnutia OZ - oznam | pdf Zmena zasadnutia OZ - oznam zo stránky obce Mokrá Lúka
Prihlka na Mokrensk bosorcky jarmok | doc Prihlka na Mokrensk bosorcky jarmok zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ - Oznam | pdf Zasadnutie OZ - Oznam zo stránky obce Mokrá Lúka
Sprva nezvislho audtora | pdf Sprva nezvislho audtora zo stránky obce Mokrá Lúka
Verejn vyhlka | pdf Verejn vyhlka zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ - Oznam | pdf Zasadnutie OZ - Oznam zo stránky obce Mokrá Lúka
Zasadnutie OZ - Oznam | pdf Zasadnutie OZ - Oznam zo stránky obce Mokrá Lúka
Vsledky hlasovania vo Vobch do Eurpskeho parlamentu | pdf Vsledky hlasovania vo Vobch do Eurpskeho parlamentu zo stránky obce Mokrá Lúka
Vyhlka pre  lniov stavbu "Optick trasa Gemersk Hrka - Revca" | pdf Vyhlka pre  lniov stavbu "Optick trasa Gemersk Hrka - Revca" zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznmenie o zruen TP | pdf Oznmenie o zruen TP zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznmenie o zruen TP | pdf Oznmenie o zruen TP zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznmenie o zruen TP | pdf Oznmenie o zruen TP zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznmenie o zruen TP | pdf Oznmenie o zruen TP zo stránky obce Mokrá Lúka
Voľby Prezidenta SR - I. kolo výsledky hlasovania | pdf Voľby Prezidenta SR - I. kolo výsledky hlasovania zo stránky obce Mokrá Lúka
Menovanie zapisovateľky - Európsky parlament | pdf Menovanie zapisovateľky - Európsky parlament zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznam - Zasadnutie obecného zastupiteľstva | pdf Oznam - Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznámenie o zrušení TP | pdf Oznámenie o zrušení TP zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznámenie o zrušení TP | pdf Oznámenie o zrušení TP zo stránky obce Mokrá Lúka
Menovanie zapisovateľky | pdf Menovanie zapisovateľky zo stránky obce Mokrá Lúka
Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky | pdf Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky zo stránky obce Mokrá Lúka
Rozpis vývozu KO 2019 | pdf Rozpis vývozu KO 2019 zo stránky obce Mokrá Lúka
Rozpis vývozu KO 2018 | pdf Rozpis vývozu KO 2018 zo stránky obce Mokrá Lúka
Návrh dodatku č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | pdf Návrh dodatku č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo stránky obce Mokrá Lúka
Upozornenie - smogová situácia 18. 12. 2018 | pdf Upozornenie - smogová situácia 18. 12. 2018 zo stránky obce Mokrá Lúka
Zmena zberu KO | pdf Zmena zberu KO zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznámenie o zasadnutí OZ d?a 03. 12. 2018 | pdf Oznámenie o zasadnutí OZ d?a 03. 12. 2018 zo stránky obce Mokrá Lúka
Prihláška na Mokrenský bosorácky jarmok 2018 | pdf Prihláška na Mokrenský bosorácky jarmok 2018 zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznámenie o zasadnutí OZ | pdf Oznámenie o zasadnutí OZ zo stránky obce Mokrá Lúka
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 | pdf Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 zo stránky obce Mokrá Lúka
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 | pdf Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 zo stránky obce Mokrá Lúka
Záverečný účet obce za rok 2017 | pdf Záverečný účet obce za rok 2017 zo stránky obce Mokrá Lúka
Rozpis vývozu KO 2018 | pdf Rozpis vývozu KO 2018 zo stránky obce Mokrá Lúka
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | pdf Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo stránky obce Mokrá Lúka
Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb | pdf Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb zo stránky obce Mokrá Lúka
Výsledky  z hlasovania - Voľby do VÚC | pdf Výsledky  z hlasovania - Voľby do VÚC zo stránky obce Mokrá Lúka
Prihláška na Mokrenský bosorácky jarmok 2017 | pdf Prihláška na Mokrenský bosorácky jarmok 2017 zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznámenie pre voličov | pdf Oznámenie pre voličov zo stránky obce Mokrá Lúka
Rozhodnutie o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov | pdf Rozhodnutie o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov zo stránky obce Mokrá Lúka
Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | pdf Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo stránky obce Mokrá Lúka
Zoznam zaregistrovaných kandidátov | pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov zo stránky obce Mokrá Lúka
Oznámenie o strategickom dokumente | pdf Oznámenie o strategickom dokumente zo stránky obce Mokrá Lúka
Evanjelický cintorín | docx Evanjelický cintorín zo stránky obce Mokrá Lúka
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce | pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce zo stránky obce Mokrá Lúka
PHSR MR Magnezit- oznámenie o strategickom dokumente | pdf PHSR MR Magnezit- oznámenie o strategickom dokumente zo stránky obce Mokrá Lúka
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MIKROREGIÓN MAGNEZIT | pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MIKROREGIÓN MAGNEZIT zo stránky obce Mokrá Lúka
Dotazník - prieskum záujmu o nájomné byty | doc Dotazník - prieskum záujmu o nájomné byty zo stránky obce Mokrá Lúka
Priestupky a správne delikty | pdf Priestupky a správne delikty zo stránky obce Mokrá Lúka
Zásady podávania podnetov | pdf Zásady podávania podnetov zo stránky obce Mokrá Lúka

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
13.04.2021 (14:23)

Na vrch stránky obce Mokrá Lúka | aktuality, články, dokumenty, fotogalérie | Oficiálne stránky obce Mokrá Lúka | Oznamy |

www.clnynadovolenku.sk | nafukovacie člny, lode na dovolenku a rybárčenie E-shop (internetový obchod) s najširšou ponukou nafukovacích člnov na dovolenku a rybárčenie. Sortiment veľmi kvalitných gumených člnov, rybárskych člnov, rekreačných člnov, lodí a príslušenstva aj na splátky. Dlhoročná skúsenosť s online predajom. nafukovacie člny, člny, lode, dovolenka, rekreácia, voda, turistika, hobby, veslovanie, ryby, rybárčenie, rybárske potreby, rybolov, člnkovanie, gumené člny, gumené lode, príslušenstvo, leto, servis, e-shop, eshop, splátky, sonary, veslá, kotvy

www.rybarovsvet.sk | rybárske potreby Najmodernejší e-shop s rybárskymi potrebami ponúka prúty - udice, navijaky, bižutériu na rybárčenie, háčiky, nástrahy, návnady, kreslá, lehátky, sonary, člny, závažia, voblery a ostatné príslušenstvo potrebné na rybačky.